Phục vụ Tết Trung thu, nhu cầu thị trường Trung Quốc tăng cao.